Proje ortakları ile ilk toplantımız

LL2II Projesi ilk toplantısı proje ortaklarının katılımı ile 10-11 Aralık 2015 tarihinde Sevilla/İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde; Projeye genel bakış, proje ortaklarının sunumları, iyi uygulama toplanması ile ilgili grup çalışması, proje yönetiminin ayrıntıları, görev dağılımı, kalite güvence konuları görüşüldü.