İtalya Yuvarlakmasa Toplantısı

LL2II Projesi’nin ortak her ülkede bir yuvarlakmasa toplantısı program çerçevesinde, İtalya’daki toplantı 28 Haziran’da Roma’da, ortaklarımızdan Programma Integra tarafından gerçekleştirildi. Üniversite, kamu kurumu,  yerel yönetim ve çeşitli vakıfların katılımı ile oldukça ilgi gören ve çok verimli geçen toplantıda projemizin sunduğu ücretsiz online eğitim ve diğer çıktıların tanıtılmasının yanı sıra katılımcılar göç ve göçmen alanında kendi çalışmaları ve iyi uygulamalarını paylaşma imkanı buldular. Aktif bir katılımla gerçekleştirilen toplantı sonunda, projemize ve organizasyona memnuniyet verici geribildirimler yapan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Sunum yapılan iyi uygulamalar kısaca şunlardı;

  • Ev ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşım uygulaması; Scalabrini Vakfı tarafından fonlanarak yapılan mülteci ve göçmen kabul merkezi; Casa Scalabrini 634 Projesi.
  • UNINETTUNO Üniversitesi’nin 140 ülkeden gelen uluslararası öğrenciler ve farklı ülkelerden gelen öğretim üyelerine yönelik çalışmalarından yola çıkarak sınırlardan bağımsız bir eğitim ortamı oluşturması; www.istruzionesenzaconfini.it
  • İş ve sosyal dahiliyeti amaçlayan NEVER ALONE Projesi
  • Matechef Projesi; çok kültürlü gastronomi, sosyolojik entegrasyon üzerine bir proje