Neden Bu Proje?

LL2II Projesi, göçmenlerin toplumsal ve sosyal entegrasyonunu sağlamak için çalışan yerel organların, STK’ların, uygulamacıların ve istihdam ve girişimcilik alanı da dahil diğer alanlarda faaliyet gösteren ilgili aktörlerin eğitimini, güçlendirilmesini ve öğrenimini amaçlar, ek olarak toplumun her kesiminde dengeli bir yaşam ortamını korumada önemli bir konu olan göçmen girişimciliğine dikkat eder.

Projenin Hedef Kitlesi

 • Yerel kuruluşlar
 • Göçmenlerle çalışanlar
 • STKlar
 • Göçmenlere hizmet veren yöneticiler, personel, eğitimciler, danışmanlar
 • Göçmenler için veya göçmenleri desteklemek için çalışmak isteyen gönüllüler
 • İş ve istihdam sektörü
 • Politika yapıcılar

Projenin Entellektüel Çıktıları

 • AB İyi Uygulamalarını Araştırma ve Derleme
 • Eğitim Müfredatı
 • Geliştirilmiş ve uyarlanmış eğitim materyalleri
 • Yerel Organlar ve Çalışanlar İçin Rehber Kitapçık
 • Açık Öğrenim Platformu
 • Proje Tüzel Tasarımı ve Websitesi
 • Proje Broşürü
 • Proje Kalite ve Değerlendirme Raporları